Organisatie

 

 

Hier vindt u alle informatie over de bestuurssamenstelling, het organogram, het huishoudelijk reglement (concept) en de statuten (concept) van het district.
Ook vindt u hier alle reglementen die van toepassing zijn voor leden van de KNBB.
Verder vindt u de links naar de websites van de KNBB, de vereniging Carambole, het gewest Noord Oost Nederland en de districten die samen met ons district de regio Zuid van het gewest vormen.